De vier onderdelen van ons PMO:

  • Gevalideerde digitale vragenlijst
  • Fysieke metingen waaronder bloedonderzoek en lichaamssamenstelling
  • Persoonlijk adviesgesprek inclusief gezondheidspaspoort
  • Bedrijfsrapportage met maatwerk advies

Naast de individuele adviezen ontvangt de organisatie een bedrijfsrapportage. Deze rapportage geeft een goed beeld van de vitaliteit binnen de organisatie. Deze resultaten vormen vervolgens de basis voor het ontwikkelen van een vitaliteitsplan.

Door verschillende metingen komen klachten, krachten en verbeterpunten in beeld. Samen met de resultaten van een gevalideerde vragenlijst over leefstijl en mentale belastbaarheid wordt een totaalbeeld gevormd. Deze resultaten worden individueel besproken met de medewerker waarna deze op maat advies, handvatten en een eventueel vervolgtraject aangeboden krijgt.

Dit met als doel een positieve bijdrage te leveren aan de gezondheid van lijf en brein van de medewerker. Zo geeft u als werkgever gericht aandacht aan de fysieke en mentale gezondheid van uw medewerkers en zet u de eerste stap naar een duurzame invulling van het vitaliteitsbeleid van de organisatie.

‘Medewerkers vormen het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Investeren in vitaliteit levert meer betrokkenheid, motivatie en een lager ziekteverzuim op. Dit zorgt voor een hogere productiviteit en een beter resultaat. Win-win dus voor mens & organisatie!’

Verplicht en waardevol!

Het laten uitvoeren van een periodiek PMO is niet alleen bij de wet verplicht voor elke werkgever, het is vooral heel waardevol. Het geeft de werkgever inzicht in de gezondheid en inzetbaarheid van de medewerkers. De onderzoeksresultaten laten zien waar individueel en organisatie breed de krachten liggen en ook waar actie ondernomen kan worden. Dit met als doel om gezonde en gemotiveerde medewerkers en een laag verzuim te bewerkstelligen.